ارسا ساختمان 3

نام پروژه : قالب های لاینینگ تونل با سیستم خودکششی آزاد راه تهران شمال قطعه B2

کارفرما : شرکت ارسا ساختمان

محل پروژه : تهران

تاریخ ساخت: ۱۳۹۴

طراحی سایت توسط فراکارانت