نام پروژه :بیمارستان امام خمینی

کارفرما:بیمارستان امام خمینی

مشاور:

محل پروژه : تهران

تاریخ ساخت قالب : ۱۳۸۷

شرح: 

طراحی سایت توسط فراکارانت