نام پروژه :ترمیم سرریز اوجی سد میناب

کارفرما:شرکت تکنیک

مشاور:شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

محل پروژه :استان هرمزگان – شهرستان میناب

تاریخ ساخت قالب :مهر ماه ۱۳۹۶

شرح: قالب لغزان ترمیم سطح سرریز سد میناب با سیستم تمام هیدرولیک اتوماتیک

طراحی سایت توسط فراکارانت