نام پروژه : نیروگاه رومیله عراق

کارفرما:نصب نیرو

محل پروژه :کشور عراق

تاریخ ساخت قالب :۱۳۹۸

شرح: 

طراحی سایت توسط فراکارانت