نام پروژه :سد رئیسعلی دلواری

کارفرما:جهاد توسعه منابع آب و انرژی ایران

محل پروژه :بوشهر

تاریخ ساخت قالب : ۱۳۸۴

شرح: 

طراحی سایت توسط فراکارانت