نام پروژه :قالب تابلیه و دروازه ای  پل صدر

کارفرما:موسسه شهید رجایی

مشاور:

محل پروژه : تهران

تاریخ ساخت قالب : ۱۳۹۱

شرح: 

طراحی سایت توسط فراکارانت