نام پروژه :پل عظیمیه کرج

کارفرما:ارشد سازه طوس

مشاور:

محل پروژه : استان البرز

تاریخ ساخت قالب : ۱۳۹۰

شرح:

طراحی سایت توسط فراکارانت