ارسا ساختمان 3

نام پروژه : قالب های لاینینگ تونل با سیستم خودکششی آزاد راه تهران شمال قطعه B2

کارفرما : شرکت ارسا ساختمان

محل پروژه : تهران

تاریخ ساخت: ۱۳۹۴

بلند طبقه تونل آزاد راه تهران شمال قطعه ۲- استان البرز

سازندگی نصر – تونل راه درگز کبکان خراسان شمالی

 

مشیران – قالب موج شکن لنگرود

 

ساباط سازه نوین تفتان – پروژه فلزی خاص زاهدان

 

فرابنا سازان –  قطعه بتنی  Top Down- تهران

 

نام پروژه :ترمیم سرریز اوجی سد میناب

کارفرما:شرکت تکنیک

مشاور:شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

محل پروژه :استان هرمزگان – شهرستان میناب

تاریخ ساخت قالب :مهر ماه ۱۳۹۶

قرارگاه سازندگی خاتم النبیا( موسسه عمران نینوا) – ستون های چیش ساخته پارکینگ نیایش

تاریخ:۱۳۹۵

شرکت نصب نیرو –قالب کلایمینگ نیروگاه کهنوج

تاریخ:۱۳۹۵

شرکت سابیر –قالب بدنه سد با رویه پلای وود – سد و نیروگاه چمشیر

تاریخ:۱۳۹۵-۱۳۹۳

طراحی سایت توسط فراکارانت