ارسا ساختمان 3

نام پروژه : قالب های لاینینگ تونل با سیستم خودکششی آزاد راه تهران شمال قطعه B2

کارفرما : شرکت ارسا ساختمان

محل پروژه : تهران

تاریخ ساخت: ۱۳۹۴

شرکت ساز آب کیان پاد – لاینینگ تونل مترو کرمانشاه

تاریخ:۱۳۹۶

شرکت چیلکو – قالب لاینینگ تونل خط ۶ مترو تهران

تاریخ:۱۳۹۵

شرکت ساب نیرو – قالب لاینینگ ایستگاه خط ۷ مترو تهران

تاریخ:۱۳۹۵

شرکت ارسا ساختمان -قالب های لاینینگ تونل با سیستم خود کششی

تاریخ:۱۳۹۴

موسسه الهادی – قالب تونل راه آهن شیراز – گل گهر

تاریخ: ۱۳۹۳

شرکت ساز آب کیان پاد – لاینینگ تونل مترو کرمانشاه…

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

طراحی سایت توسط فراکارانت